Fagstoff

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Publisert: 03.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Kommunikasjon

Noen barn har behov for hjelpemidler for å forstå og bli forstått. Barn som mangler tale, kan ha bruk for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

På denne sida finner du en film i to deler. Filmen handler om Hanna som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). I lenkesamlingen finner du informasjon til sider med mer fagstoff om ASK.

Hanne snakker med øynene sine . Del 1 

Hanne snakker med øynene sine. Del 2  

 

Utfordringer til deg

Forklar hva alternativ og supplerende kommunikasjon er.

 
Oppgaver

Praktisk stoff for

Relatert innhold