Fagstoff

Diffusjonsprosessen

Publisert: 14.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Dråpe og ringer i vann

Ordet diffusjon betyr «spredning», og diffusjonsprosessen handler, logisk nok, om hvordan nye produkter sprer seg blant forskjellige kategorier brukere i markedet. Det er nemlig ikke slik at alle brukerne prøver ut nye produkter like raskt. Noen brukere liker å være først ute med siste nytt, andre trenger lengre tid.

Bilde av en innovatør. Bilde av en tidlig bruker. Bilde av tidlig majoritet. Bilde av sen majoritet. Bilde av en etternøler.

 

Spredning av et produkt eller en idé

Mens adopsjonsmodellen beskriver hvordan nye produkter blir tatt opp i et marked, handler diffusjonsprosessen om hvor lang tid det tar før en idé eller en vare blir akseptert av forskjellige individer i et marked. Noen aksepterer en idé raskt, mens andre bruker mye lengre tid på å adoptere den.

Ta klesmoten som eksempel: Det er alltid noen i markedet som plukker opp nye trender før de har nådd landet vårt, mens andre bruker lang tid og må venne seg til det endrede motebildet før de vil akseptere det. Noen tar i bruk ny teknologi med det samme den blir lansert, for eksempel Blu-ray-teknologien, mens andre fortsatt bruker VHS-video. Noen har fått med seg «før-før-før-premieren» av den siste Harry Potter-filmen, andre ser den på DVD noen år senere.

Fem kategorier brukere

Vi deler brukerne inn i fem kategorier ut fra hvor raskt de tar til seg nye produkter eller ideer. De fem brukerkategoriene er innovatør, tidlig bruker, tidlig majoritet, sen majoritet og etternøler.

Innovatør

Innovatørene representerer bare en liten del av befolkningen – cirka 2,5 prosent – og det er disse som er først ute med å ta i bruk nye produkter og ideer. De er ressurssterke, har høy inntekt, høy utdannelse og i tillegg stor kunnskap om og interesse for det området de er innovatører innen. For eksempel kjøpte denne gruppen iPhone i USA før den var tilgjengelig i Norge, og de omprogrammerte den slik at den kunne brukes her. Innovatørene er ofte utadvendte og sosiale, og andre mennesker hører på dem.

Tidlig bruker

Tidlige brukere er ofte opinionsledere og har mye å si i lokalmiljøet sitt. Disse menneskene påvirker andre med hensyn til meninger, ideer og forbruk, de er respekterte og nyter ofte stor anseelse.

Tidlig majoritet

Tidlig majoritet er en større gruppe som trenger litt mer tid for å ta i bruk nye produkter.

Sen majoritet

Sen majoritet bruker enda lengre tid på å akseptere og plukke opp nye produkter. Personer i denne gruppen vil være sikre på at produktet er skikkelig utprøvd før de tar det i bruk.

Etternøler

Etternølerne er tradisjonsbundne. Ofte prøver de ikke nye produkter i det hele tatt – eller i hvert fall veldig sent. Personer i denne gruppen har ennå ikke dristet seg til å spise taco, og de ser mest sannsynlig fremdeles på VHS-videoer.

Oppgaver

Generelt