Fagstoff

Kjønnsrollespesialisering i kjøpssituasjoner

Publisert: 14.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Ken og Barbie

Noen typer kjøpsavgjørelser blir i all hovedsak tatt av kvinner, andre først og fremst av menn. Selv om vi oppfatter kvinner og menn som likestilte i Norge, er det fortsatt slik at kvinner og menn tar hovedansvar for ulike deler av husholdningen, og dette er et interessant faktum for en markedsfører. 

Innkjøp i familien

Bildekollasj som illustrerer kjønnsrollespesialisering i kjøpssituasjoner.Klikk på illustrasjonen og se hvem som kjøper hvilke varer for familien.

 

Hvem avgjør hvilke typer kjøp?

Dersom du klikker på kollasjen, får du opp en illustrasjon som viser hvem som foretar hvilke kjøp i familien. Typiske fellesavgjørelser er kjøp som ferie, utdanning, bolig og fornøyelser. Men kvinnen tar avgjørelser om mat, barneklær, kjøkkenredskap og vaskemidler, mens mannen har det siste ordet når hageredskap, bil, livsforsikring og annen forsikring skal kjøpes.

Statistikken over kjøpsvanene til menn og kvinner taler sitt tydelige språk: Likestillingen kan ikke sies å ha kommet særlig langt på akkurat dette området. Se for eksempel reklamefilmen nedenfor for vaskemidlet Vanish. Hvilket kjønn tror du den først og fremst er rettet mot, og hvorfor?