Fagstoff

En modell av kjøpsprosessen

Publisert: 14.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Lykkelig ny huseier

«Jippi, endelig er huset mitt!» kunne vært tittelen på fotografiet til venstre. Bildet skildrer en viktig fase i kjøpsprosessen: kjøpsavgjørelsen. Men det foregår viktige tankeprosesser i forbrukerens hode både før og etter selve kjøpet. Også disse er en del av kjøpsprosessen.

En prosess i fem faser

Nedenfor ser du et enkelt flytdiagram som viser hvordan vi kan dele kjøpsprosessen inn i fem faser eller trinn. Selv om modeller alltid viser et forenklet bilde av virkeligheten, gir de oss likevel nyttige knagger å tenke og jobbe ut fra. Dette er de fem fasene i modellen vår:

  1. Problemerkjennelse: Vi registrerer et udekket behov.
  2. Informasjonssøking: Vi finner forskjellige løsninger som kan dekke behovet.
  3. Vurdering av alternativer: Vi vurderer alternativene opp mot hverandre.
  4. Kjøpsavgjørelse: Vi bestemmer oss for det alternativet vi mener dekker behovet best.
  5. Etterkjøpsatferd: Vi vurderer om kjøpet vårt var riktig.

Bildekollasj som viser stadiene i kjøpsprosessen.