Fagstoff

Kjøpsprosessen

Publisert: 14.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Piler mot målskiver

Organisasjoner vil gjerne «treffe blink» med markedsføringstiltakene sine. Derfor ønsker de å vite noe om de tankene du som forbruker gjør deg, og de avgjørelsene du tar, når du kjøper en vare eller en tjeneste. På denne måten blir de i stand til å sende ut et budskap som treffer deg som forbruker akkurat i den situasjonen du er i, uansett hvor langt du er kommet i den såkalte kjøpsprosessen.

Bilde av en hytte.En hytte er ofte et kostbart kjøp, og mange bruker måneder og år på å finne drømmehytta si.

 

Bilde av Trond Lykke som vasker en av sine Rolls Roycer.Firmaet Rolls Royce er kjent for å lage biler av svært høy kvalitet, men de fleste av oss ville nok tenkt seg om lenge før et eventuelt kjøp!

 

Bilde av stereoanlegg.Et godt stereoanlegg er en investering som krever planlegging.

 

Bilde av en skoleelev som spiser skolebrød.Kjøpsprosessen i skole-kantinen er gjerne unnagjort på et kvarter.

 

Bilde av en treningssko.Hvor lang tid bruker du på å kjøpe treningssko, og hvorfor?

 

En prosess som kan ta tid

Når du kjøper en vare, kan kjøpet være et resultat av tankeprosesser som har pågått i lang tid. Det er ikke alltid så enkelt at du:

Bildekollasj som illustrerer kjøpsprosessen.

I noen tilfeller går du kanskje til og med rundt i årevis og tenker og grubler før du faller ned på det alternativet som du mener dekker det behovet du har. Prøv å tenke tilbake på dine siste innkjøp. Du kan kanskje bekrefte at du brukte mindre tid på å velge ut hvilken lunsj du skulle kjøpe i kantinen sist, enn på hvilke treningssko du skulle ha. Og mest sannsynlig brukte du enda lengre tid til å bestemme deg for hvilken sykkel eller scooter du ville kjøpe. 

Jo viktigere kjøp, jo lengre kjøpsprosess

Det er en rekke forhold som kan påvirke hvor lang kjøpsprosessen til syvende og sist blir. Prisen på produktet er ett av dem. I tillegg har det gjerne noe å si hvor synlig produktet er – i så fall er du kanskje opptatt av hva referansegruppen din måtte synes om kjøpet. Et tredje forhold er de konsekvensene kjøpet eventuelt har for livet ditt. For eksempel kvier du deg kanskje for å kjøpe et produkt som utgjør en stor miljøbelastning. Også kjøp som binder deg i lang tid – for eksempel en hund eller en leilighet – bruker du mest sannsynlig en del tid på. Når du til slutt tar et valg, er det virkelig analysert og gjennomtenkt. Noe forenklet kan vi si at jo viktigere kjøpet er for deg, jo lengre blir kjøpsprosessen.

Risiko

Et ord som er viktig i alle disse scenarioene, er risiko. Å kjøpe et skolebrød i lunsjen er ikke et særlig risikabelt kjøp, for skolebrødet koster ikke så mye, og valget har uansett ingen langvarige konsekvenser. Skal vi derimot skaffe oss bil eller leilighet, risikerer vi langt mer om vi gjør et lite gjennomtenkt valg.

Vi skiller mellom høyinvolveringsinnkjøp og lavinvolveringsinnkjøp. Disse to begrepene henspiller på hvor viktig innkjøpet er for deg, og hvor alvorlige konsekvenser det vil ha for deg om du kjøper feil produkt. Jo viktigere kjøpet er for deg, jo mer involverer du deg i prosessen.