Fagstoff

Faktorer som påvirker kjøpsatferd

Publisert: 08.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Par skåler på restaurant

Hvorfor velger noen å dra på slottsferie, mens andre foretrekker å bo på campingplass eller reise til Syden? Forbrukeratferd – hva vi kjøper, og hvorfor vi velger som vi gjør – er et studium i seg selv. Vi skal ikke gå veldig dypt inn i dette temaet, men for en markedsfører er kunnskap om forbrukeratferd svært viktig. Det finnes nemlig en rekke konkrete forhold som kan påvirke våre valg.

Bilde: Tristram Stuart, vinneren av Sofieprisen 2011. Han engasjerer seg i de moralske og miljømessige sider ved kasting av mat.Tristram Stuart er vinneren av Sofieprisen 2011. Han engasjerer seg i de moralske og miljømessige sidene ved å kaste mat.

 

Nettstedet Sofieprisen

 

Bilde av friganeren Ashwyn Falkingham som leter etter mat i beholdere tilhørende supermarked i London.Friganeren Ashwyn Falkingham leter etter mat i beholdere tilhørende et supermarked i London.

 

Se videoen How To Be a Freegan

Fra prinsipper til konkrete faktorer

Maslow og Freuds teorier sier noe helt grunnleggende og generelt om hvordan behovene våre motiverer oss til handling. Men vi kan også beskrive og systematisere helt konkrete faktorer som påvirker forbrukeratferd. Grovt sett snakker vi om tre typer faktorer: kulturelle, sosiale og personlige.

Det er nok ikke vanskelig for oss å skjønne intuitivt at mennesker med forskjellig personlighet lever sine liv ganske forskjellig. De har ulik livsstil og ulike vaner, de driver med ulike aktiviteter og oppfører seg ulikt i kjøpssituasjoner. For eksempel vil en som har valgt å bo på et småbruk på landet, og som dyrker økologiske grønnsaker og nøyer seg med et minimum av materielle goder, ha en helt annen forbrukeratferd enn en typisk YAP (Young Aspiring Professional). Sistnevnte jobber i byen, tjener godt, kjøper alt av mat, utstyr og tjenester, reiser mye, går ofte ut og er opptatt av merkevarer.

Livsstil, verdier og forbrukeratferd går ofte hånd i hånd.

Mange synes vi bør være mer opptatt av de etiske sidene ved forbruket vårt. Matproduksjonen i Vesten legger for eksempel beslag på store ressurser, mens mange mennesker i fattige land mangler mat.