Fagstoff

Primærbehov

Publisert: 08.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Brødskiver med pålegg

Behovene på de nederste trinnene i Maslows pyramide kaller vi primærbehov. Til primærbehovene regner vi for det første fysiologiske (kroppslige) behov som behovet for mat, drikke og søvn, for det andre regner vi behovet for trygghet og sikkerhet, og for det tredje regner vi behovet for kjærlighet og sosial tilknytning.

Bilde av en liten gutt som drikker fra et vannglass.Kroppen vår trenger vann for å fungere som den skal!

 

Bilde av en utmattet student som sover.Den som skal lære noe, må ikke minst passe på å få seg nok søvn.

 

Bilde av en tiger.Beveger vi oss inn i et område der det finnes tigre, vil vi helt sikkert bruke mye krefter på å sikre oss mot uheldige overraskelser.

 

Bilde av to jenter som prater sammen.Vi har behov for å dele våre tanker og opplevelser med andre, og vi trenger få bekreftet at vi er viktige for andre mennesker.

 

Fysiologiske behov

Uten mat og drikke kan vi ikke overleve særlig lenge. Mennesker som ikke er så heldige at de får spist seg mette og kan drikke rent vann hver dag, vil derfor bruke mesteparten av sin tid nettopp på å få dekket sine fysiologiske behov. I en slik ekstrem situasjon er det nesten ikke plass til behov som selvutvikling og selvrealisering.

Men mangel på mat og drikke har negative virkninger også på kort sikt. Hvorfor får du for eksempel stadig høre at frokosten er det viktigste måltidet på dagen? Helt enkelt fordi kroppen og hjernen ikke fungerer så godt som de burde dersom du stiller på skolen med tom mage. I en skolesituasjon er det viktig at du har stabilt og høyt nok blodsukker slik at du får konsentrert deg og kan lære. Du får også friminutt der du kan komme deg ut i frisk luft, slik at du stimulerer blodomløpet og får oksygen til hodet, og du får spisepause mellom klokken elleve og tolv, slik at du får ny energi og igjen er mottakelig for ny læring og jobbing.

Behovet for trygghet og beskyttelse

Hva om du bodde i et område fullt av sultne krokodiller? Eller om landet ditt var rammet av krig? Hva ville du vært opptatt av da, tror du? Hvilke behov ville du hatt? Antakelig ville du ha satt alle krefter inn på å beskytte deg selv på best mulig vis, både fra krokodillene og fra krigssituasjonen. Først når man kan føle seg trygg, blir det rom for behov som selvrealisering og selverkjennelse.

I vår del av verden er vi så heldige at vi ikke trenger å bekymre oss for verken krokodiller eller krig. Men også vi opplever utrygghet. For eksempel kan høye krav og forventninger fra omgivelsene skape stress som i verste fall gjør oss syke. Og uansett hvor i verden vi bor, må vi alle gjennom vanskelige opplevelser som for eksempel skilsmisse, sykdom og tap av mennesker vi er glade i. Trygghetsbehovet handler også om denne typen utfordringer.

Behovet for kjærlighet og sosial tilknytning

Tenk om du ikke hadde en eneste venn. Om du alltid var ensom og ikke hadde noen du hørte sammen med. Felleskapet er viktig for oss mennesker. Vi trenger sosial tilknytning til venner, til familie, til kjærester, til arbeidskollegaer – iallfall til noen få andre personer – for å ha det godt som mennesker.