Fagstoff

Maslows motivasjonsteori

Publisert: 07.08.2012, Oppdatert: 28.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Psykologen Abraham Maslow

Den amerikanske psykologen Abraham Harold Maslow (1908–1970) er mest kjent for sin behovspyramide, en teori om hva som motiverer oss mennesker til handling. Maslows tanker har hatt stor innflytelse ikke bare innenfor psykologien, men også innenfor fagområder som for eksempel pedagogikk og markedsføring.

Bilde av en kvinne som sover.Uten søvn fungerer verken kropp eller hode!  

Bilde av en kvinne som spiser salat.Behovet for mat og drikke bør vi helst få dekket hver eneste dag.  

Bilde av en rød Ferrari.Transportmiddel eller statussymbol? Hva slags behov kan en rød Ferrari dekke? 

Bilde av en ung gutt som spiller gitar.Å spille et instrument er en kreativ og utviklende aktivitet. Hvilket nivå i behovspyramiden befinner vi oss på? 

Bilde av en ung mann som speiler seg.Bra nok? Vi trenger alle å bli godtatt og respektert. 

Åpne denne Prezien og lær mer om Maslows behovspyramide.

Hva er det som motiverer oss?

Hvorfor bruker noen mye tid og krefter på å finne ut hvilken bil de skal velge, mens andre er fornøyd bare doningen har fire hjul og fungerer? Hvorfor velger enkelte å stå opp tidlig om morgenen for å trene, mens andre heller sover en time lenger? Hvorfor er noen mer opptatt enn andre av å bli populær i kameratflokken? Det finnes ikke bare ett svar på disse spørsmålene, for atferden vår påvirkes av mange ulike forhold rundt oss. Men er det likevel mulig å snakke om noen grunnleggende fellestrekk ved menneskelig adferd? Ja, mente psykologen Abraham Maslow. I sin motivasjonsteori prøvde han å sette behovene som driver oss, i system.1

Fem behovskategorier

Maslow mente at behovene våre kan deles inn i fem typer, eller kategorier, der noen typer behov er mer grunnleggende enn andre. Mat, drikke og søvn er for eksempel helt nødvendig for å overleve. Men når disse behovene er dekket, vil vi også føle oss trygge, vi ønsker å bli elsket og respektert, og vi har lyst til å lære nye ting. Maslows behovspyramide er en modell som illustrerer dette behovshierarkiet. I den interaktive ressursen nedenfor finner du en nærmere presentasjon av behovspyramiden.

Vi streber etter mening

Maslow mente at vi mennesker har behov for å bruke og utvikle evnene våre, for da opplever vi livet vårt som meningsfullt. Men dette behovet for selvrealisering må også sees i sammenheng med de andre behovene våre. Ifølge Maslow må nemlig behovene på ett nivå i pyramiden være tilfredsstilt før vi kan konsentrere oss om behovene på neste trinn. Samtlige behov ligger derfor latent, eller skjult, i oss, og når vi har fått dekket ett ønske eller behov, vil det alltid melde seg et nytt.2

En hjelp for markedsføreren

For markedsføreren er det en sentral oppgave å finne ut hvilke behov forbrukerne har, og å skape omsetning ved å lage produkter som dekker disse behovene. En behovsteori som bidrar med generell kunnskap om hva mennesker trenger og ønsker, kan være til stor hjelp i markedsføringsarbeidet.