Fagstoff

Hvem er forbrukeren?

Publisert: 07.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Ung kvinne tenker på bil

Hva er det som avgjør om du kjøper en Lada, en Volvo eller en BMW dersom du trenger en bil? Hvilke interesseorganisasjoner sympatiserer du med? Hvorfor er du medlem av de foreningene du har valgt å melde deg inn i? Svaret på disse spørsmålene skulle markedsførere nok gjerne visst, slik at de kunne skreddersy kampanjer som ville treffe akkurat deg.

Bilde av en mann med blink.Hva trenger markedsførere å vite for å treffe «blink» med kampanjene sine?

Målrettet og uavhengig

Forbrukeren er ingen ubevisst aktør – tvert om. Han mener og synes, og han tar avgjørelser. Han blir ikke overtalt til å kjøpe ting, men velger ut fra de behovene han vil ha dekket. Forbrukeren er dessuten fullt i stand til å ignorere markedsføringsbudskap hvis han vil, og hvis budskapet ikke er relevant for han. Han «tenker sjæl», som Trond Viggo Torgersen uttrykker det i sangen med samme tittel.

Vi sier at forbrukeren er uavhengig – han tar egne avgjørelser han har overveid nøye, men lar seg påvirke når et produkt byr på reelle fordeler. Som markedsførere har vi derfor ikke noe valg: Å forstå forbrukeratferd og forbrukermotivasjon er noe vi helt enkelt er nødt til når vi opererer i et marked med konkurranse.