NDLA

Til deg som er

Lærling i helsearbeiderfaget

 

Her kan du søke etter lærestoff som passer til kompetansemålene i læreplanen for opplæring i bedrift. Klikk på fanen Læreplan og velg kompetansemål.

 

Redaksjonen anbefaler

Kontakt oss