NDLA

Til deg som er

Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget

 

Her kan du søke etter lærestoff som passer til kompetansemålene i læreplanen for opplæring i bedrift. Klikk på fanen Læreplan og velg kompetansemål.

 

Redaksjonen anbefaler

  • Aktivitetsplanlegger

    Her finner du en aktivitetsplanlegger som tar utgangspunkt i den didaktiske relasjonsmodellen....

  • Barnekonvensjonen fyller 25 år

    Selv om Norge trekkes fram som et foregangsland i barn og unges rettigheter, er det fortsatt utfordringer som må løses fram til neste jubileum for barnekonvensjonen.

Kontakt oss