Fagstoff

Håndtering av etiske dilemmaer

Publisert: 26.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Veiledningssamtale. Foto.

Når du står overfor en etisk utfordring, er det viktig at du søker hjelp og støtte til å håndtere situasjonen. Som en hovedregel bør vi håndtere alle etiske utfordringer ved å samtale med nærmeste leder eller gjennom felles diskusjoner med leder(e) og kolleger.

Mange arbeidsplasser har opprettet refleksjonsgrupper eller andre arenaer der man diskuterer etiske problemstillinger. Det er viktig at man i fellesskap kommer fram til hvordan man skal handle i vanskelige situasjoner.

 • Hvordan skal vi få til en god dialog med brukere og pårørende?
 • Hvordan kan vi sikre deres rett til medvirkning?
 • Hvordan kan vi fordele tid og ressurser på en god og rettferdig måte?
 • Hvordan kan vi ta etisk kloke beslutninger i en hektisk og presset hverdag?
 • Hvordan gir vi hjelp til personer som motsetter seg dette?
 • Hva gjør vi når vi oppdager uakseptabel praksis – blant kolleger eller som kultur i institusjonen?
 • Hvordan beskytter vi oss mot utagerende brukere eller pårørende?
 • Hvor går grensen mellom tvang og helsehjelp overfor personer med manglende evne til egenomsorg – innenfor psykiatrien, eldreomsorgen, rusomsorgen eller på andre områder?

Kilde: Veiledning til e-læringsprogram i etisk refleksjon (KS) 

 

 

Utfordringer til deg

 

 

 

Relatert innhold