Oppgave: Yrkessituasjon

De voksnes ansvar

Publisert: 16.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Voksnes ansvar

Det er storefri, og det er Kåre som har inspeksjon. Kåre har spurt om han kan slippe å gå inspeksjon, for han synes det er vanskelig å skulle passe på så mange barn på en gang. Rektor har likevel sagt at han må ha inspeksjon på lik linje med de andre.

Thea titter helt tilfeldig ut av vinduet på personalrommet. Hun ser at Kåre har fått besøk av kjæresten og står og snakker med henne. Ganske snart oppstår denne situasjonen:

bildet viser to voksne i front og to jenter som sloss i bakgrunnen Voksnes ansvar
Opphavsmann: Jorge Marcelo Vidal Avendaño, Limit.no as
 

  1. Hva bør Thea gjøre?
  2. Hva er den voksnes ansvar i denne situasjonen?
  3. Hvordan synes du Kåre ivaretar oppgaven sin?
  4. Hva er en profesjonell opptreden for Thea, som ser hendelsen utenfra? Hvorfor kan det oppleves vanskelig for Thea å handle rett her?
  5. Hva kan skje dersom Thea ikke gjør noe?
  6. Bør Kåre slippe å gå inspeksjon dersom han ikke liker denne oppgaven?
    Begrunn svaret.