Fagstoff

Nyttige adresser når du jobber med lek

Publisert: 05.04.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Bøtte og spade

Barns lek er et stort og viktig område som du kan bruke mye tid på å fordype deg i dersom du ønsker det. Du finner mengder med fagstoff når du søker på Internett, men husk å være kritisk til det du finner, for det er ikke alt som er like seriøst.

Tegning av gutt som skriver. Illustrasjon.Å søke informasjon 

 

Som barne- og ungdomsarbeider skal du holde deg faglig oppdatert. Det betyr at du må følge med slik at du hele tida får med deg de endringene som skjer.

Her finner du noen nyttige adresser. Noen av adressene har innlogging til deler av sidene sine, men har andre deler åpne.

Forskning.no 

På denne sida kan du søke på «lek» og finne mange fine artikler om temaet.

 

 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kapittel 2 

Her finner du kapittelet om omsorg, lek og læring i «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver».

 Leker i friluft 

Her finner du forslag til ulike leker og aktiviteter.

Leker fra mange land  

Her finner du leker fra 19 land over hele verden. Det er barn fra SOS-barnebyer i disse landene som har lært bort lekene.

 NOU 2010: 8 Med forskertrang og lekelyst

Gjør deg kjent på nettstedene over og noter ned adresser på andre gode nettsteder du finner.

Relatert innhold

Faglig