Fagstoff

Testing

Publisert: 23.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017

 

Mann jogger på en friidrettsbane. Foto.Testing.   

Stoppeklokke. Foto.Du kan sammenligne testresultatet fra gang til gang.  

Trener og utøvere diskuterer testresultat. Foto.Testresultatet gir grunnlag for evaluering av treningen.   

En test er en standardisert øvelse som brukes til å måle prestasjoner i ulike sammenhenger. At testen er standardisert, betyr at testen gjennomføres på samme måte og under samme forhold hver gang. Like forhold gir grunnlag for å kunne sammenligne testresultatene fra gang til gang.

Det er vanlig å snakke om generelle tester og spesifikke tester. Generelle tester måler sentrale fysiske egenskaper, som utholdenhet, spenst og hurtighet. Spesifikke tester er rettet mot en bestemt idrett eller aktivitet. De er gjerne utviklet lokalt og bruker utstyr og øvelser som er typiske for aktiviteten.

Testing er en viktig del av treningsarbeidet. Tester skal være med på å regulere treningen og skape motivasjon. De brukes til å sjekke hvilket nivå du ligger på, og hvordan du utvikler deg gjennom treningen. Testresultatene gir grunnlaget for kapasitetsanalyser, styring av treningsintensitet og evaluering av treningen.

For å få et best mulig resultat er det viktig å tilpasse treningen i forkant av testingen. Det er også vanlig å bruke samme type oppvarming før hver re-test. Klikk på lenken for å finne et utvalg fysiske tester.

Relatert innhold