Fagstoff

Uheldige sider ved trening

Publisert: 22.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Kroppsfikseringen i dag oppleves for mange som anstrengende. "Den ideelle mannskroppen er slank med markerte muskler." "Den ideelle kvinnekroppen er tynn og slank."

Kroppsmodeller står på en gate. Foto.Kroppsfiksering.   

Få av oss har en kropp som kan leve opp til disse idealene, noen bruker trening, kosthold og doping som middel for å endre på egen kropp.

Doping brukes også som et prestasjonsfremmende middel innenfor idretten. Vi skal se nærmere på dette emnet og geleide deg inn på nettsiden til Antidoping Norge. De har utarbeidet undervisningsopplegget Ren Skole som er spesielt rettet mot bruk i den videregående skolen.