Fagstoff

Trening og helse

Publisert: 22.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017

fem ungdommer henger i ei fjøl, viser gledeÅ trene er postitivt for helsa

På neste side vil du finne en liste over noen av de viktigste helsegevinstene fysisk aktivitet kan gi. Positive sider ved trening framheves daglig i massemedia, og listen kan gjøres lang. En ønsker å sette søkelys på trening og håper det vil få flere til å trene mer.

 

Vi ser også på hva som skal til for at treningen skal være helsebringende. Den viktigste faktoren her er at treningen foregår regelmessig.