Fagstoff

Kommunikasjon med foreldre og kollegaer.

Publisert: 03.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Kommunikasjon

På samme måte som barn har også vi voksne behov for å oppleve at vi blir tatt på alvor, og at det blir tatt hensyn til oss. Å ha en positiv grunnholdning og være bevisst hvordan vi kommuniserer, er derfor viktig overfor dem vi jobber med, og også overfor foreldrene til barna.

Gutt som roper ut ord. Illustrasjon.Forsidebilde norsk   

Sitat

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift.
Henry Louis Mencken/ ordnett.no

 Forsidebilde norskForsidebilde norsk

Vi er avhengige av å kunne samarbeide med kollegaene og koordinere aktiviteter med dem, og vi må kunne ta opp spørsmål knyttet til den daglige driften: spesielle hendinger, barn som har spesielle utfordringer o.l. Det sosiale fellesskapet mellom kollegaer er også viktig for at vi skal trives på arbeidsplassen. Hvordan vi samarbeider, og også hvordan vi lytter til det andre tar opp og gjør, er avgjørende for at de andre ansatte skal trives på arbeidsplassen.


Kontakten med foreldrene har også mye å si, både for barna og for foreldrene selv. For å kunne skape en best mulig hverdag for barna må de ansatte og foreldrene har en god dialog seg imellom, og at informasjon om barnas behov, om situasjonen de er i, og om hverdagen deres blir formidlet mellom de ansatte og foreldrene.

Foreldrene trenger også å vite noe om hvordan deres barn har det i løpet av dagen, og om hva som skjer av små og store hendelser. Skjer det noe problematisk, er det spesielt viktig for foreldrene å vite at de ansatte klarer å håndtere dette på en konstruktiv og hjelpsom måte, og at de kan fortelle om dette til foreldrene slik at at de får tillit til at barna får den hjelpen de trenger.


Evne til lytte, til å ta andres opplevelser på alvor og til å være tydelig i egen kommunikasjon er viktig i alle relasjoner.

Utfordringer til deg

Oppgaver

Praktisk stoff for

Relatert innhold