Fagstoff

Ulike uttrykksmåter

Publisert: 03.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Kommunikasjon

Måten vi snakker på, ordene vi bruker og så videre, varierer alt etter hvem vi snakker med, hvor gamle de er, hvilken bakgrunn de har – og også av hvem vi selv er. Det gjelder å finne en måte å kommunisere på som når fram til den vi snakker med, og som vi også føler er riktig for oss selv.

Sitat

Vennskap er udramatisk. Ulikheter når det gjelder alder, kjønn, samfunnsstilling, nasjonalitet og rase er uvesentlig når vennskap først har oppstått.
Erik Lindkvist/ordnett.no

 Hinduistisk kvinne. Foto. Kulturforskjeller 

Vi kan alle jobbe med å utvide vårt eget repertoar av uttrykksmåter og lære oss å forstå og forholde oss til mennesker med ulik alder, erfaringsbakgrunn, uttrykksformer og så videre.

Det er stor forskjell på barn i en barnehage, elever i barneskolen og en gruppe 16-åringer som kanskje har begynt å utvikle tilhørighet til ulike subkulturer, begynt å feste, noen har tatoveringer eller piercinger, mens andre trener mye eller er veldig opptatt av skole og karakterer.

Kulturell og religiøs bakgrunn er for noen begynt å bli viktigere, og andre kan være veldig opptatt av for eksempel politikk. Det er viktig at vi møter alle med åpenhet, bruker tid på å forstå den enkelte og hva han eller hun er opptatt av. Vi må ikke være dømmende overfor andre mennesker selv om vi har ulike oppfatninger og meninger. Det bryter raskt ned tillit og skaper avstand og konflikter.Kultur og konfliktUlike kulturer 

 

Oppgaver

Praktisk stoff for