Fagstoff

Kommunikasjon som grunnlag for sunne relasjoner mellom mennesker

Publisert: 03.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Kommunikasjon

Et grunnelement i sunne relasjoner mellom mennesker er at vi kan være trygge på hverandre og ha tillit til at vi blir behandlet på en respektfull måte. Vi skal vite at våre opplevelser, vårt perspektiv og våre følelser blir tatt på alvor, og at vi kan ha innflytelse på vår egen situasjon.

Sitat

Elektrisk kommunikasjon vil aldri erstatte ansiktet til noen som med sin sjel oppmuntrer en annen til å være modig og sann.
Charles Dickens

 et barn får trøst av en voksenTrøst 

Kommunikasjon handler om kontakt. Av og til har vi vansker med å oppnå virkelig kontakt med den vi kommuniserer med, men hver gang vi oppnår denne kontakten, kommuniserer vi godt.

Dette innebærer også at vi kan føle oss som en del av fellesskapet, at vi kan føle tilhørighet, samtidig som vi opplever at vi bestemmer over oss selv.

Når vi skal ta vare på disse idealene i praksis, blir måten vi kommuniserer på, spesielt viktig. Dette gjelder i våre relasjoner med barn og unge, der det er vi som voksne og fagpersoner som har ansvaret for at relasjonene er gode. Dette innebærer at vi først og fremst må fokusere på oss selv og måten vi kommuniserer med barna på.

Kommunikasjon er viktig i alle sammenhenger der vi gjør noe sammen, stort eller smått. Måten vi går fram på, blir spesielt viktig i situasjoner som er vanskelige eller konfliktfylte. Dette kan være situasjoner når vi for eksempel må sette grenser og si nei til noe barnet vil, eller stoppe noe barnet holder på med. Det samme gjelder når vi ønsker å ha barnet med på noe, eller vil at barnet skal gjøre noe som barnet selv ikke har lyst til.

Andre situasjoner kan være når vi må hjelpe barn som er i konflikt med hverandre, eller når et barn er lei seg eller sint av en eller annen grunn. Alt dette er situasjoner som er spesielt sårbare. Måten vi håndterer disse situasjonene på, er med på å øke eller minske den tryggheten og tilliten barnet har til oss.

Utfordringer til deg

Oppgaver

Praktisk stoff for