Oppgave: Yrkessituasjon

Elias blir intervjuet

Publisert: 24.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Etikk

Redaksjonen for Vg1 Helse- og oppvekstfag i NDLA ønsker å lage noen intervju om temaet etikk. De har intervjuet flere andre yrkesgrupper og ønsker nå å gjøre et opptak med en barne- og ungdomsarbeider. Elias har sagt ja til å stille opp på dette.

De ber Elias se gjennom det som er laget med de andre yrkesgruppene, før intervjuet skal finne sted.

Se filmene:

Videomeny – Etikk i arbeidet
Forfatter: Trine Merethe Paulsen
Leverandør: Amendor

 • Gå sammen to og to. En er Elias, og en er den som filmer. Lag fem korte filmer lik de du har sett.
  Still disse spørsmålene:
  • Er etikk viktig i jobben din som barne- og ungdomsarbeider?
  • Har du etiske retningslinjer i jobben din?
  • Har holdningene dine noe å si for hvordan du møter barn, unge og foresatte?
  • Har du opplevd et etisk dilemma i jobben din som barne- og ungsdomsarbeider?
  • Hvordan sikrer du brukermedvirkning?
 
Relatert innhold

Praktisk stoff