Oppgave: Yrkessituasjon

Hvordan leker barn i alderen ett til fem år?

Publisert: 03.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Små leker

Emma har nettopp sett en film om hvordan barns lek utvikler seg fra de er ett til fem år. Denne filmen har hun tidligere jobbet med da hun var elev på barne- og ungdomsarbeiderfag. Nå bruker hun den som en repetisjon.

Tenk deg at du er Emma. Se filmen og svar på spørsmålene.

Lekutvikling 1–5 år
Leverandør: NRK
 

  1. Hva menes med «i leken kan barna prøve ut ulike roller»?
  2. Hva er «late som»-lek?
  3. Hva forteller førskolelæreren om barnas lek?
  4. Hvilken dialekt bruker barn når de leker?
  5. Hva er sammenhengen mellom lek og fantasi?
  6. Observer bevegelsene til barna i leken. Hva ser du?
  7. Hvorfor er det viktig å forberede seg til en arbeidsdag i barnehagen?
Relatert innhold