Fagstoff

Norsk reklamehistorie 1920–1945

Publisert: 23.03.2011, Oppdatert: 02.07.2018

Reklamen fant et nytt utstillingsvindu i ukepressen, og i mellomkrigstida hadde Norge mange dyktige illustratører. Under krigen stoppet reklamevirksomheten opp, men virkemidlene fra reklamen ble brukt i krigspropaganda.

Reklame for majones på 1920-tallet.Reklame for majones fra 1920-tallet. 

Etter første verdenskrig og den såkalte jobbetiden som fulgte med den, ble det økonomisk gode tider her i landet. Publikum ble mer kjøpekraftig. Også i Norge fikk vi mange dyktige reklamefolk som formidlet kjøpebudskapet mellom produsenter og publikum.

Norsk reklame i utvikling

norsk reklame for øl Først i 1975 ble det forbudt å reklamere for alkohol i Norge.1930-tallet blir regnet som det store tiåret i norsk reklame. Vi fikk en ukepresse med godt teknisk utstyr som kunne gjengi tegninger og foto i høy kvalitet, og i annonsene kom det et tempo og et moderne uttrykk som var på høyde med det beste som ble laget i utlandet.

På tross av økonomiske nedgangstider fikk vi en reklameindustri som utviklet mange gode og fantasifulle reklamer. Flotte postkort, bokomslag og ukebladillustrasjoner laget av de samme reklameillustratørene bidro til at det var reklamen som preget folks bildekonsum i dette tiåret.

I 30-årene fikk NRK fremdeles inntekter fra radioreklame. Ordningen opphørte da Norge ble okkupert av tyskerne i 1940.

   

Krig og nedgangstider

Plakat av Harald Damsleth. Grafisk.Plakat av Harald Damsleth.Okkupasjonen 1940–45 førte til nedgangstider for reklamen. Det ble papirrasjonering og forbud mot annonser og reklamer over en viss størrelse. Vareutvalget minsket betraktelig, og det var ikke det store behovet for annonsering.

En av de store illustratørene og reklameskaperne fra 1930-tallet, Harald Damsleth, gikk i nazistenes tjeneste, og hans plakater og propagandategninger for Nasjonal Samling og partiets budskap preget mye av det visuelle landskapet i Norge i okkupasjonsårene.