Fagstoff

Nyttige adresser når du jobber med temaet nedsatt funksjonsevne

Publisert: 29.03.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Fysisk aktivitet

Her finner du noen nettsteder som kan være nyttige når du jobber med temaet nedsatt funksjonsevne. Nedsatt funksjonsevne er et stort og viktig område som du kan bruke mye tid på å fordype deg i dersom du ønsker det.

Gutt som jobber med PC. Illustrasjon.Niels Henrik jobber med pc 

 

 

Som barne- og ungdomsarbeider skal du holde deg faglig oppdatert. Det betyr at du må hele tida må følge med slik at du får med deg de endringer som skjer.

 

 

Tegning av gutt som skriver. Illustrasjon.Å søke informasjon 

Du finner mengder med fagstoff når du søker på nettet. Husk å være kritisk til det du finner, for det er ikke alt som er like seriøst.

Det finnes interesseorganisasjoner for flere typer funksjonshemninger. De sidene du finner her, er derfor bare et lite utvalg.

Unge funksjonshemmede
«Unge funksjonshemmede» er et samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge.

Blindeforbundet.no
Norges Blindeforbund er organisasjonen for alle som ser dårlig.

Ung.no – funksjonshemmet
Her får du svar på det du lurer på. Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Under temaet «rasisme» finner du fagtekster og spørsmål med svar. Her finner du også tester og quizer.

Forskning.no

  • Ifølge Forskning.no er dette Nordens største nettbaserte kanal for formidling fra norsk og internasjonal forskning.
  • Søk på funksjonshemming, funksjonsnivå og funksjonsevne. Da finner du ulike artikler om forskning på området.

Hørselshemmedes landsforbund
HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er organisasjonen for unge og unge voksne (0–35 år) med ulike former for hørselsutfordringer som nedsatt hørsel, tinnitus, Ménières sykdom og CI.

«Vårt mål er et samfunn der unge med hørselsutfordringer har like muligheter som normalthørende.» (hlfu.no)

Helsedirektoratet
Her finner du mange spennende sider både om funksjonshemninger, nedsatt funksjonsevne, psykisk helse og kostrelaterte sykdommer.

Utfordringer til deg

  1. Gjør deg kjent med nettstedene over.
  2. Noter ned adresser på andre gode nettsteder du finner.
Relatert innhold

Faglig