Fagstoff

Arbeid på skyllerom

Publisert: 30.03.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Skyllerom på helseinstitusjon. Foto.

På skyllerommet (desinfeksjonsrommet) foregår både rene og urene arbeidsoppgaver. Her bringer vi inn alt brukt utstyr til rengjøring og desinfeksjon.

Dersom man ikke har tilgang på et rent og et urent skyllerom, er skyllerommet delt i to soner: en ren og en uren.

Det er viktig at vi holder orden og skiller mellom rent og urent på skyllerommet. Her kommer vi inn med alt fra bekken og urinflasker til skittentøy og avfall.

I den grad det er mulig, starter vi med rent arbeid og går mot urent.

Brukt utstyr skal settes i dekontaminatoren (vaskemaskinen) umiddelbart for desinfeksjon. Dersom det står rent utstyr i vaskemaskinen, utfører man håndhygiene før man tar dette ut og setter det rett i skapet. Deretter kan man sette inn det brukte.

Når man arbeider på skyllerommet, kan det også være hensiktsmessig å bruke beskyttelsesforkle og beskyttelseshansker. Man må ta av forkle og hansker før man skal håndtere rent gods. Husk også god håndhygiene.