Fagstoff

Synsproblemer

Publisert: 05.09.2011, Oppdatert: 29.03.2016
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Huskelappen

Hvis vi aldri hadde sett – hvordan skulle vi for eksempel visst hva «farger» betyr?

 

Er du redd, overrasket, oppspilt eller glad?

 

Du får også viktige signaler fra andre.

 

«Et blikk kan si mer enn tusen ord», sier et gammelt ordspråk. I dette ligger det mye visdom.

 

Mann foran skjerm med stor skrift. Foto.  

Det finnes mange grader av synshemning, fra litt til svært svaksynte og til de som er helt blinde. Årsaken til synsproblemene kan være mange, for eksempel skade eller sykdom i selve øyet, skade på synsnerven eller synssenteret.

 

Kvinne med briller  

Ifølge Verdens helseorganisasjon har 180 000 nordmenn så svekket syn at de har problemer med dagligdagse gjøremål som å lese avisa, kjenne igjen folk på gata og gå i butikken.

Øyet – vårt viktigste sanseorgan

Det er synet som forteller oss hvordan verden rundt oss ser ut, og hvordan vi skal forstå den.

Siden 80 prosent av sanseinntrykkene våre kommer gjennom øynene, er det ikke vanskelig å tenke seg at en person som har nedsatt syn eller er blind, møter utfordringer i dagliglivet.

Mer om synsproblemer finner du i lenkesamlingen under relatert innhold.

Utfordringer til deg

 1. Tegn og beskriv øyets oppbygning og funksjon.
 2. Mennesker som har hatt hjerneslag, kan få synsfeltutfall. Søk på nettet eller bruk andre kilder og beskriv hva synsfeltutfall er, og hvorfor det oppstår.
 3. Beskriv hvilke problemer en person med synsfeltutfall kan få i hverdagen.
 4. Gå inn på lenken  . Klikk deg inn på halvsidig synsfeltutfall. Beskriv hvordan en person med synsfeltutfall kan oppleve de forskjellige situasjonene.
 5. Beskriv hva som er forskjellen på grønn og grå stær.
 6. Mennesker med diabetes kan få øyekomplikasjonen diabetisk retinopati. Forklar hvorfor denne tilstanden kan oppstå. Bruk nettsiden Alt du bør vite om synet ditt. Norges Blindeforbund  eller andre kilder.
 7. Hvilke utfordringer kan en person med synsproblemer få i hverdagen?
 8. Forklar hva du mener en person som er synshemmet, trenger hjelp til i hjemmet. Begrunn svaret ditt.
  

Oppgaver