Oppgave: Yrkessituasjon

Yrkesetiske retningslinjer

Publisert: 28.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Yrke barne- og ungdomsarbeider

Matias er opptatt av at det er forskjell på hvordan han er når han er på jobb, og hvordan han er i fritiden. Han har lært at han skal være profesjonell når han er på jobb, og at han skal yte service og omsorg. Noen ganger kommer han opp i situasjoner der det er vanskelig å vite hva som er rett og galt.

Når Matias er på jobb, er det mange regler han må forholde seg til.

Noen av reglene handler om yrkesetikk. Dette kalles yrkesetiske retningslinjer. For noen yrker er det utarbeidet egne yrkesetiske retningslinjer.

 

Søk på Internett og finn eksempler på yrkesetiske retningslinjer for barne- og ungdomsarbeiderfaget. Diskuter disse i klassen.

 
Oppgaver

Praktisk stoff

Relatert innhold