Oppgave: Yrkessituasjon

Elevene lager film om verdighet

Publisert: 06.04.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Lage film

Noen av elevene har sett en god film om verdighet for eldre. De starter en samtale om hva verdighet er, og ender opp med å undres på hva verdighet er for ungdom.

Alana og læreren synes dette ble en spennende diskusjon.

Se filmen som elevene så, og gjør oppgavene under.

Alderdom og verdighet
Leverandør: Terranova Media

 

  1. Er verdighet det samme for ungdommer som for eldre?
  2. Hva vil det si å bli møtt med verdighet?
  3. Hvor viktig er det for deg å bli sett?
  4. Lag en film om verdighet for ungdom.
Relatert innhold