Oppgave: Yrkessituasjon

Dramagruppa setter opp en revy

Publisert: 18.04.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Dramatisering elever

Dramagruppa skal snart har forestilling. Det er Sol som har vært veileder for dem under skriving og øving til forestillingen. Nå har de bedt Stian om å se gjennom før de spikrer det endelige programmet.

Under øvelsen blir Stian mer om mer betenkt. Dramagruppa har laget humoristiske innslag om mange emner, og Stian er usikker på hvordan foreldre og andre vil reagere på dem. Se filmen under før du gjør oppgavene.

Humor og tabu
Opphavsmann: Einar Gjærevold
Leverandør: Terranova Media

Tenk deg at du er Stian og har et hovedansvar i ungdomsklubben.

  1. Hvorfor er det viktig at Stian ser gjennom stykket før det er ferdig?
  2. Er det tema du mener at ungdommene ikke bør «tulle med» i stykket sitt?
  3. Tenk deg at gruppa har et innslag som Stian opplever som rasistisk. Hvordan og hvorfor bør han reagere på det?
    Øv på hvordan Stian bør si dette slik at ikke ungdommene føler at stykket blir ødelagt.
  4. Hvem har hovedansvaret for innholdet i et stykke som lages i en ungdomsklubb?