Oppgave

Oppgaver til «Om profesjonalitet»

Publisert: 22.03.2011
  1. Hva betyr følgende påstand: «Alle kompetansemål i læreplanen til barne- og ungdomsarbeideren handler om profesjonalitet.»
  2. Hva betyr «profesjonell»?
  3. Hvilke krav stiller du til en profesjonell yrkesutøver i barnehage, skole, SFO og fritidsklubb?
  4. Hva kan du gjøre dersom du er usikker på hvordan du skal opptre profesjonelt i en gitt situasjon?
  5. Hvordan jobber du profesjonelt?
  6. Hvorfor er det viktig å jobbe profesjonelt?