Oppgave

Oppgaver til «Læreren – om profesjonalitet»

Publisert: 22.03.2011
  1. Hva gjør en profesjonell lærer og barne- og ungdomsarbeider?
  2. Hvordan samarbeider denne læreren med barne- og ungdomsarbeideren ?
  3. Hvordan kan vi opptre slik at elever føler seg trygge?
  4. Hva menes med klasseledelse?
  5. Hvordan kan du vite når du skal sende en bekymring videre til andre?
  6. Hvorfor er det viktig å sende noen problemer videre til andre med en annen kompetanse enn du selv har?
Relatert innhold