Oppgave

Oppgaver til filmen «Barneombudet – om profesjonalitet»

Publisert: 22.03.2011
  1. Hvorfor trenger vi profesjonelle barne- og ungdomsarbeidere?
  2. Hvordan handler en profesjonell barne- og ungdomsarbeider?
  3. Hva menes med å se hele barnet?
  4. Hva menes med at barne- og ungdomsarbeideren ser hele hjelpeapparatet?
Relatert innhold