Fagstoff

Oversikt over organismegrupper

Publisert: 02.03.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Mangfold-montasje

Her finner du en oversikt over biologisk mangfold hvor de største gruppene av organismer er beskrevet. Eksemplene som gis, kan være alt fra arter til rekker, avhengig av hvor kjent den aktuelle gruppa er. Tabellene finnes som bilde og er vedlagt i et mer lesbart pdf-format. Se også relasjonene til flere bildeeksempler.

Organismegrupper

Formelle grupper finner man igjen i moderne klassifikasjonssystemer, og de fleste tilhører et bestemt nivå (f.eks. rekke eller klasse).
Uformelle grupper fantes i tidligere klassifikasjonssystemer, og noen av navnene er fortsatt i bruk fordi de utgjør praktiske enheter.

Fargekoder i systematikktabellen. Organismegruppene i kolonnen lengst til venstre er oftest, men ikke alltid, formelle. Domenet Eukarya (de eukaryote organismene) er fordelt på dyreriket, soppriket, planteriket og det gamle, oppløste protistriket (hvor mange grupper nå har usikker plassering). Prokaryote organismer finner vi i domene eubakterier og arkebakterier.
Fargekoder i tabellen skiller de ulike gruppene fra hverandre. Det må understrekes at det er gjort mange valg og kompromisser i denne oversikten. Andre kilder kan derfor gjerne avvike noe fra dette. Systematikk og klassifisering er, som all annen vitenskap, kjennetegnet ved å være i stadig endring på grunn av tilflyt av ny kunnskap.

DyreriketPlanteriket, soppriket, protistriket og prokaryoter
Bilde av stor tabell.Systematiske grupper innen dyreriket.
Forfatter: Hanne Hegre Grundt, Ragnhild Baglo, Kristin Bøhle
 
Bilde av tabellSystematiske grupper i planteriket, soppriket, protistriket og prokaryoter.
Forfatter: Hanne Hegre Grundt, Ragnhild Baglo, Kristin Bøhle