Fagstoff

Udifferensiert segmentering

Publisert: 11.07.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Kong Olav på Holmenkollbanen

Det finnes produkter og tjenester som de fleste i et samfunn har bruk for. Til og med konger kan ta trikken om de vil! Bildet til venstre er fra februar 1973 og viser Norges daværende konge, Olav V, på Holmenkollbanen. Det var midt under oljekrisen, og kongen ville gå foran som et godt eksempel ved å reise kollektivt i stedet for å kjøre privatbil.

Bilde som illustrerer at Ruter har tatt i bruk biogassbusser som del av en miljøsatsing.Bruk av biogassbusser er en del av Ruters miljøsatsing. Tiltaket understreker at det er miljøvennlig å velge Ruter.

 

Bilde av en lottokupong.Alle har helt nøyaktig den samme (minimale) muligheten for å vinne i Lotto!

Samme tilbud til alle

Dersom en bedrift velger udifferensiert segmentering som strategi, behandles alle segmentene samlet som ett marked. I stedet for å lete etter ulikheter mellom segmentene, konsentrerer man seg om likhetene. På denne måten har bedriften ett budskap, ett produkt, én pris og én distribusjonsstrategi.

Ruter, som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, er et eksempel på en bedrift som bruker udifferensiert markedsføring, og som kommuniserer likt med alle. Det er ingen forskjell på bussene vi tar, vi kan ikke velge «klasse» eller sete. Vi kjøper helt enkelt en bussbillett. Ruter markedsfører produktene sine hovedsakelig med at vi som brukere sparer penger, at vi slipper å stå i bilkø, og at vi tar hensyn til miljøet ved å reise kollektivt. I tillegg fremhever Ruter at de har hyppige avganger og dekker et stort geografisk område.