Fagstoff

Psykografisk segmentering

Publisert: 11.07.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Dykker

Psykografisk segmentering handler om livsstil, meninger, holdninger, verdier og personlighetstrekk. Disse kriteriene er ikke alltid lette å definere og måle og kan derfor være vanskeligere å jobbe med. Like fullt er psykografisk segmentering en effektiv måte å dele opp markeder på. En som har dykking som fritidsinteresse, for eksempel, trenger blant annet en del utstyr.

Bilde av en romturist etter landing ved byen Arkalyk i Nord-Kasakhstan, i 2006.Selv om mange kvinner godt kan tenke seg å dra på reiser, er det nok ikke mange som har tenkt seg en tur ut i verdensrommet! Denne romturisten er unntaket i så måte. Her vinker hun etter landingen ved byen Arkalyk i Nord-Kasakhstan i 2006.

 

Bilde av en turist som betrakter Iguazu Falls, Argentina. Iguazu Falls består av 274 separate fossefall.En kvinnelig turist betrakter Iguazu-fossen i Argentina, som består av 274 separate fossefall. Kvinner i aldersgruppen 40 til 60 år har gjerne voksne barn og romsligere økonomi enn da barna var mindre. Dermed har de gjerne både fritid og anledning til å reise.

Avgjørende tilleggsinformasjon

Demografisk informasjon alene er sjelden tilstrekkelig for å definere et segment som det kan være verdt å satse på. Mennesker i samme demografiske gruppe kan nemlig ha helt forskjellige interesser – eller holdninger, for den saks skyld. «Kjønn» er for eksempel et demografisk kriterium. Men bak segmentet «kvinner» finner vi en svært uensartet målgruppe.

Vi trenger helst flere variabler for å komme frem til et matnyttig segment som vi kan tilpasse vår markedsføring til. «Kvinner mellom 40 og 60 år med interesse for reiser» kan være et slikt segment vi kan prøve å nå. Da har vi blant annet snevret inn segmentet «kvinner» med med et psykografisk kriterium som vi har definert som «interesse for reiser».

Under ser du en video som viser et segment med en spesiell interesse og livsstil.