Fagstoff

Demografisk segmentering

Publisert: 11.07.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Familie

Ordet demografi er hentet fra gresk og betyr «befolkningsbeskrivelse». Demografiske kriterier for segmentering er kriterier som beskriver såkalte harde fakta ved befolkningen, som for eksempel kjønn, alder, sivilstand, bosted og familiestørrelse.

Bilde av en baby.Også spedbarn er en gruppe forbrukere med behov som må tilfredsstilles: De trenger blant annet klær, bleier og kremer.

 

Bilde av et brudepar som kysser i en blomstereng.To som gifter seg, trenger mest sannsynlig et felles bosted og etter hvert kanskje barneutstyr og barnehageplass ...

 

Bilde av pensjonister.Pensjonister har lenge vært en undervurdert gruppe i markedsføringssammenheng. Men dagens pensjonister er kjøpekraftige, og de har mange ønsker og behov!

 

Bilde av en prest.Ved dødsfall i familie eller vennekrets har man behov for profesjonell assistanse i tillegg til omsorg og trøst fra de nærmeste. Slik sett kan vi si at vi trenger å få dekket behov fra vugge til grav.

Den vanligste segmenteringsmåten

Begrepet demografi kan defineres som «det vitenskapelige studium av de kvantitative sider ved menneskelige populasjoner, særlig deres størrelse, sammensetning og utvikling». Demografisk informasjon finner vi blant annet i offentlige statistikker, for eksempel på nettsidene til Statistisk Sentralbyrå.

Demografisk segmentering betyr å dele markedet inn i grupper på grunnlag av variabler som alder, kjønn og inntekt, for å nevne noen. Siden det ofte er en nær sammenheng mellom demografiske variabler og bestemte ønsker og behov, er dette kanskje den vanligste måten å segmentere et marked på. For eksempel er det åpenbart at aldersgruppen seks til tolv år er et viktig segment å satse på i fotballkortmarkedet, mens produsenten neppe bruker mye ressurser på å kommunisere med foreldrene deres.

Lett å måle

Demografisk informasjon har den fordelen at den er relativt lett å tallfeste, og dermed blir det også enkelt å bruke den statistisk. Nedenfor ser du noen eksempler på hvordan de ulike kategoriene kan deles opp i undergrupper:

 • Alder
  under 6, 6–11, 12–19, 20–34, 35–49, 50–64, 65 og over
 • Kjønn
  kvinne, mann
 • Sivil status
  gift, samboer, enslig
 • Familiestørrelse
  1–2, 3–4, 5–6, over 6
 • Familietype
  ektepar med barn, ektepar uten barn, samboerpar med barn, annen familietype
 • Inntekt
  under 150 000, 150 000 – 200 000, 200 000 – 300 000, osv.
 • Yrkesgrupper
  hjemmearbeidende, studenter, salg og serviceyrker, bønder og fiskere, industrioperatører, akademiske yrker osv.
 • Utdanning
  grunnskole, videregående skole, fagutdanning, universitet/høgskole osv.
 • Nasjonalitet
  norsk, svensk, dansk, fransk, amerikansk osv.
 • Religion
  katolikk, protestant, muslim, jøde osv.