Fagstoff

Segmenteringskriterier

Publisert: 11.07.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Fallskjermhoppere

Vi kan dele opp et marked i segmenter på mange forskjellige vis, avhengig av hva slags produkter vi har med å gjøre, og hva slags informasjon om kundene som er tilgjengelig. Hva kan det for eksempel fortelle om en kunde at han eller hun driver med fallskjermhopping?

Bilde av en middelaldrende kvinne som får massasje på et spa.Hvilket segment i hotellmarkedet forbinder du med dette bildet?

Tre hovedtyper kriterier

Det er vanlig å segmentere et forbrukermarked med utgangspunkt i følgende kriterier eller kjennetegn:

  • Demografiske kriterier
    lett målbare kriterier som yrke, bosted, kjønn, alder og så videre
  • Psykografiske kriterier
    kriterier som forteller om gruppetilhørighet, personlighet, interesser og livsstil
  • Kjøpsatferd
    kriterier som viser blant annet når, hvor og hvordan kundene handler

Familie

Demografiske segmenteringskriterier: kjønn, alder, bosted, sivilstatus osv.

Brettseilere på surfebrett

Psykografiske segmenteringskriterier: hobbyer, livsstil, personlighet, verdier osv.

Adferdssegmentering: Hvor, når, hvor mye og hvor ofte kjøper kunden?

Relatert innhold

Generelt