Fagstoff

Hva er fellestrekkene?

Publisert: 11.07.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Birkebeinerrennet

Når vi skal definere et segment eller en målgruppe, forsøker vi å finne ett eller flere fellestrekk ved produktene eller forbrukerne. Disse fellestrekkene må være så tydelige at vi kan identifisere dem, og de må ha betydning for kjøpsatferden til kundene. Hva slags produkter kan for eksempel mennesker som har friluftsliv og skigåing som hobby, være særlig interessert i?

Hvilke egenskaper ved produktet vil disse forbrukerne være opptatt av?

 

Hvor tror du sportsundertøy for gruppen «Menn over 35 år som jevnlig deltar i mosjonsløp og renn», bør distribueres?

 

Hvor høy pris tror du kundegruppen er villig til å betale?

 

Hvilke medier kan det være gunstig å bruke for å nå frem til denne kundegruppen?

Eksempel: sportsundertøy

Å delta i sykkelritt og skirenn har blitt svært populært – ja, i en del miljøer har det å gjennomføre slike styrkeprøver blitt et slags statussymbol. Den typiske deltakeren i slike konkurranser har statistisk sett følgende kjennetegn:

Illustrasjon av en syklist.

Vekt på funksjonalitet

Dersom menn i denne kategorien skal kjøpe sportsundertøy, kan vi gå ut fra at de legger vekt på at undertøyet er praktisk og fungerer godt under trening. Disse mennene er også en ensartet gruppe med tanke på interesser, da de deltar i løp og renn regelmessig.

Betalingsvilje

Denne kunnskapen gir oss som markedsførere en god pekepinn om hva slags undertøy som må lages for denne gruppen, og hva slags kommunikasjon vi må bruke for å nå brukerne. Kundene i denne målgruppen er antakelig så interessert i idrett at de er villige til å bruke litt penger på undertøyet, og dermed har vi også en idé om prisnivået.

Slik kan vi skreddersy markedsføringen vår til å nå spesielle målgrupper gjennom både medievalg, budskap, pris, distribusjon og produktegenskaper.

Fotografier av menn som har syklet, og som har hjelm på hodet