Fagstoff

Inndeling av markeder

Publisert: 21.12.2011, Oppdatert: 28.06.2017
Ryggsekk

Når vi snakker om markeder, har vi blant annet kundegrupper med felles kjøpemønster i tankene. Med kjøpemønster mener vi hva kundene kjøper, hvor mye de kjøper – og hvor ofte, hvor lojale de er, og om de har visse regler og vilkår knyttet til innkjøpene de gjør. For å si det enkelt: Vi putter alle med felles kjøpemønster i samme «sekk».

Statsminister Jens Stoltenberg som forbruker av iPad. Foto.Når f.eks en statsminister kjøper iPad til privat bruk, er han en representant for forbrukermarkedet. 

Bilde av Jorid Fjeld, som er daglig leder ved Valkyrien kaffeforretning, Kirkeveien 59, Oslo.Jorid Fjeld er daglig leder ved Valkyrien kaffeforretning i Oslo. Forretninger er en del av mellomhandlermarkedet. 

Forbrukermarked og profesjonelle markeder

Vi deler vanligvis markedene inn i forbrukermarkedet på den ene siden og de profesjonelle markedene på den andre. Til de profesjonelle markedene regner vi bedriftsmarkedet, mellomhandlermarkedet og det statlige og kommunale markedet. I tillegg har vi interesseorganisasjoner og ideelle organisasjoner, men disse organisasjonene kjøper og forbruker ofte på lignende vis som en bedrift.

Nasjonalt og internasjonalt marked

Når vi skal selge et produkt på det nasjonale markedet, ser vi for oss hele Norge som marked. Store bedrifter konkurrerer ofte også på det internasjonale markedet, det vil si at de har hele verden som sin markedsplass.

Ung kvinne drikker kaffe

Forbrukermarked

Lastebil med reklame for Evergood kaffe

Bedriftsmarked

Råkaffe i sekker

Mellomhandlermarked

Asfaltering av vei

Statlig/kommunalt marked

Statoils flagg

Internasjonalt marked

Interesseorganisasjoner