Fagstoff

Ett marked – to sider

Publisert: 21.12.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Spinningtime

Alle markeder består av en tilbudsside og en etterspørselsside – det vil si noen som selger, og noen som kjøper. For eksempel er et treningssenter en del av tilbudssiden i treningsmarkedet, mens de som kan tenke seg å bruke tilbudet, befinner seg på etterspørselssiden.

Bilde av ballettdansere.Ballettinstitutter utgjør bare en liten del av tilbudssiden i treningsmarkedet.

 

Bilde av en stasjonsvogn.En småbarnsfamilie velger gjerne stasjonsvogn.

 

Bilde av en personbil.En sedan er en «vanlig» personbil med plass til fire til seks personer.

 

Bilde av en sportsbil.En snerten kabriolet står høyt på ønskelista hos mange.

 

Bilde av en SUV.En SUV er en slags kombinasjon av stasjonsvogn og terrengbil.

Tilbudssiden i et marked

Tilbudssiden i et marked omfatter alle som har varer eller tjenester å tilby. For eksempel består tilbudssiden i treningsmarkedet av

 • idrettsforeninger
 • dansestudioer
 • treningssentre med gruppetrening
 • treningssentre uten gruppetrening
 • bedriftsidrettslag
 • uformelle idrettslag (for eksempel løkkefotballen eller innebandyen på jobben)

Bruker vi bilmarkedet som eksempel, kan vi si at totalmarkedet består av det samlede tilbudet av biltyper, som for eksempel

 • sedaner
 • stasjonsvogner
 • SUV-er
 • lastebiler og trucker
 • sportsbiler
 • familiebiler
 • el-biler

Etterspørselssiden i et marked

På etterspørselssiden i et marked finner vi alle potensielle kjøpere av en vare eller tjeneste. For treningsmarkedet vil det si at alle som kan tenke seg å bruke ulike treningstilbud eller faktisk gjør det, utgjør etterspørselssiden: medlemmer i treningssentre, folk som liker å danse, barn og unge som er med i idrettsklubber, mennesker som trenger å legge om til en sunnere livsstil, og så videre.

På kundesiden, altså etterspørselssiden, i bilmarkedet finner vi alle som etterspør biler. De er interesserte i forskjellige typer biler, avhengig av hva de skal bruke kjøretøyet til. Noen vil for eksempel ha en bil de skal kjøre til og fra jobben med, andre ønsker en fritidsbil, noen trenger plass til en familie og mye bagasje i bilen, andre igjen er opptatt av at bilen skal være så miljøvennlig som mulig. Det finnes med andre ord mange ulike segmenter i bilmarkedet.