Fagstoff

Markedssegment

Publisert: 21.12.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Treningstime Elixia

I Bokmålsordboka er ordet segment definert som «del av et hele», og vi bruker begrepet om en del av et totalmarked. Elixia for eksempel er et selskap som driver treningssentre med gruppetimer. Denne typen treningstilbud utgjør en del eller et segment av det totale treningsmarkedet.

Bilde av Mikkel Gaup med trener på SATS.Mikkel Gaup med trener på SATS.

 

Les mer om treningsmarkedet.

Å velge segment

Som du ser av sektordiagrammet nedenfor, består trenings-markedet i Norge av mange segmenter eller deler, og de ulike bedriftene konkurrerer ikke i alle delene av dette markedet. Kjeder som SATS, Spenst, Elixia og Friskis&Svettis konkurrerer først og fremst i den delen av treningsmarkedet som kalles «treningssentre med gruppetrening», og det er ut fra dette segmentet de regner ut sin markedsandel. Her kan de også definere hvem konkurrentene deres er, og de kjenner kundene sine. Da blir det mulig for dem å lage en virkningsfull markedsstrategi for å nå målet de setter seg.

Et tenkt sektordiagram av treningsmarkedet.(Diagrammet viser ikke reelle markedsandeler.)