Fagstoff

HMS – praktisk betydning for helsefagarbeideren

Publisert: 16.03.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Veiledningssamtale. Foto.

På en arbeidsplass er det mange ulike faktorer som påvirker arbeidsmiljøet. I tillegg til de faktorene som er vist i figuren lenger ned på denne siden, påvirker også miljøet utenfor arbeidsplassen arbeidstakeren og arbeidsdagen. Dermed er det viktig å tenke helhetlig, og både arbeidsgiver og arbeidstaker må gjøre en solid innsats.

Verneombud

 Verneombudet velges blant de ansatte i bedriften, og verneombudets rolle er å aktivt ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Et verneombud skal se til at arbeidet i bedriften er innrettet og organisert slik at hensynet til de ansattes helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt. Verneombudets oppgaver er også å delta på vernerunder sammen med bedriftens ledelse, samt å delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner og følge opp de pålegg som Arbeidstilsynet gir.

Her kan du lese mer om verneombudets rolle: Verneombudets rolle, Arbeidstilsynet 

Arbeidsmiljø

Helse-, miljø og sikkerhet.ilustrasjon.  

Praktisk betydning av HMS for helsefagarbeideren

Utfordringer til deg:

 1. Tegn din egen sirkel som handler om de faktorene som virker inn på din egen arbeidsdag på skolen. Hvilke av disse faktorene kan du selv påvirke?
 2. Hvilken rolle har et verneombud på en arbeidsplass?
 3. Hvorfor vil antall ansatte i en helseinstitusjon påvirke det psykososiale arbeidsmiljøet?
 4. Hvorfor er det viktig at de ansatte blir sikret en arbeidstid som er i samsvar med arbeidsmiljøloven? Finn ut hva som står om arbeidstid i arbeidsmiljøloven!
 5. Gi eksempler på faktorer som innvirker på en arbeidstakers fysiske arbeidsmiljø!
 6. Hva er et sikkerhetsdatablad for kjemikalier? Hvilke kjemikalier er vanlige i en helseinstitusjon?
 7. Hva menes med ergonomisk riktig utformet?
 8. Hvilke ergonomiske tiltak kan forebygge belastningslidelser for ansatte i helsevesenet? Diskuter dette i klassen!
   

Oppgaver

Generelt