Fagstoff

Profitt

Publisert: 20.10.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Onkel Skrue

En virksomhet som skal overleve på lengre sikt, må tjene penger. Bedrifter i privat sektor har til vanlig som mål å skape overskudd for eierne. Men de færreste eierne gjør som Onkel Skrue i tegneserien og bruker pengene til å bade i. I stedet pløyes deler av overskuddet tilbake i bedriften for å styrke den og for å skape enda større profitt i neste omgang.

Bildet viser en aksjemegler som overvåker indeksen ved Karachi-børsen 22. februar 2011.En aksjemegler overvåker indeksen ved Karachi-børsen 22. februar 2011.

Overskudd gjennom fornøyde kunder

 De fleste virksomhetene har som mål å tjene penger slik at eiernes krav om fortjeneste kan tilfredsstilles. Vi må derfor ikke glemme at markedsføring er et verktøy for å nå bedriftens mål.

En markedsorientert bedriftsleder vil se det slik at bedriften kan tjene penger gjennom å tilfredsstille kundens ønsker og behov bedre enn det konkurrentene klarer. Fornøyde kunder er gode kunder: De kjøper igjen, og de snakker i tillegg positivt om bedriften og produktet til andre, som blir potensielle nye kunder. Dette er en positiv spiral:

Spiral_01 POSITIV

Spiral_02 DEKKE BEHOV
Spiral_05 MER KJØP
Spiral_06 FORTJENESTE