Fagstoff

Koordinert markedsføring

Publisert: 19.10.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Kjøttboller og Pepsi i restauranten på IKEA

Er markedsføring bare markedsføringsavdelingens ansvar, eller bør markedsføringstankegangen finnes i alle ledd i bedriften, i hver avdeling og hos hver ansatt? IKEA er et eksempel på det siste. Her tenker man markedsføring helt til fingerspissene. Blant annet tilbyr møbelgiganten billig og bra middag for å få kundene til å trives og tilbringe mer tid i varehuset.

Bilde som illustrerer spørsmålet: Hvem tenker på kunden?Hvem tenker på kunden?

 

 

Bildet viser en kjøkkenutstilling på IKEA Furuset. Kjøkken i lys eik er blant de mest populære.Kjøkken i lys eik er blant de mest populære hos IKEA og finnes selvsagt utstilt i varehuset.

 

 

Bilde som illustrerer at IKEA legger vekt på at bruksanvisningene skal være lette å forstå.IKEA legger vekt på at bruksanvisningene skal være lette å forstå. Også her tenker de markedsføring!

Felles mål om å dekke kundens behov

Dersom en bedrift virkelig vil være markedsorientert, holder det ikke at det utelukkende er markedsavdelingen som tenker på kunden. Markedsføring kan ikke være en funksjon i bedriften på linje med for eksempel produksjon, økonomi, logistikk og personalfunksjoner. I stedet bør markedsføringsfilosofien gjennomsyre alle funksjonene i bedriften. Dette kalles koordinert markedsføring. En bedriftsleder som vil lykkes i dag, må tilstrebe at alle avdelinger tenker markedsføring, kunde og behov. Da er det større sjanse for at kundens behov blir godt ivaretatt.

Utfordringer

Det kan være utfordrende for en bedriftsleder å få alle ansatte til å spille på lag og tenke markedsorientert. De ansatte i den tekniske delen av en bedrift har vanligvis større kunnskap om, og interesse for, tekniske prosesser enn markedsføring. De blir derfor ofte beskyldt for å tenke produkt- og produksjonsorientert. På den andre siden kan det være at de ansatte i markedsavdelingen ikke slipper de andre avdelingene til med ideer og innspill, men tviholder på sitt spesialfelt og sin kompetanse. Under ser du en bildekarusell som viser organisasjonskart over en bedrift med og uten koordinert markedsføring.

Eksempel på et organisasjonskart over en bedrift uten koordinert markedsføring

Eksempel på et organisasjonskart over en bedrift med koordinert markedsføring

IKEA som eksempel

IKEA er et godt eksempel på hvordan koordinert markedsføring virker i praksis: Både produktavdelingen, lageravdelingen og logistikken konsentrerer seg om at kjøpeprosessen skal bli effektiv og enkel for kunden. Last for eksempel ned tegneprogrammet IKEA Home Planner, hvor du kan planlegge kjøkkenet ditt i 3D. Tegn ditt eget kjøkken. Se hva som skjer når du lager en plukkliste, hvordan den er bygget opp for henting på lager. Genialt!