Fagstoff

Kundeorientering

Publisert: 19.10.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Personer gir poeng

Markedsorientering og kundeorientering er to begreper som ofte brukes om hverandre. Men markedsorientering er et mer omfattende begrep, det betegner en helhetlig tenkemåte, en bedriftsfilosofi. Kundeorientering er en konsekvens av denne tenkemåten, og med kundeorientering mener vi de konkrete tiltakene en bedrift setter i verk for å finne ut hva kundene vil ha.

Bildet viser utdeling av smaksprøver fra matprodusenter i en dagligvareforretning, noe som er en måte å være kunderorientert på.Matprodusenter byr ofte på smaksprøver i dagligvareforretninger. Dette er en måte å være kundeorientert på, og produsenten får direkte tilbakemelding på nye produkter.

 

Bildet viser tilbereding og smaksprøving av en meksikansk tomatsuppe hos Toro i Bergen.Her tilbyr Toro i Bergen smaksprøver av en meksikansk tomatsuppe. Kanskje kundene vil ha suppen mildere eller kraftigere?

Hva vil kundene ha?

En markedsorientert bedrift må alltid stille seg spørsmålet hva det er kundene ønsker. For å få svar på dette, kan man bruke blant annet markedsundersøkelser, salgstall og konkurrentinformasjon.

Nedenfor finner du en lenke til resultatene fra en spørreundersøkelse om fysisk aktivitet, gjennomført av Helsedirektoratet i 2008. Befolkningen i Norge er på en måte kundene til Helsedirektoratet. For å ta riktige avgjørelser om helsepolitikk, som blir produktet i denne sammenhengen, må Helsedirektoratet vite noe om befolkningens vaner. Her er resultatene fra undersøkelsen: Spørreundersøkelse om fysisk aktivitet 2008.

Et litt mer humoristisk eksempel på kundeorientering ser du her: