Fagstoff

Målgruppetenkning

Publisert: 19.10.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Piler mot målskiver

Når man er markedsorientert, må man tenke målgruppe. Det finnes nemlig ikke noen bedrift i verden som kan tilby alle kunder akkurat det hver og en ønsker. Derfor må hver enkelt bedrift velge ut hvilke kunder den ønsker å være best for.

Bildet viser mange fargerike ballonger, og skal illustrere at ingen bedrift kan tilfredsstille alle kunder.Ingen bedrifter kan tilfredsstille alle kunder.

 

 

Bilde som illustrerer at bedriften må definere hvilket marked som skal være målgruppen for varene eller tjenestene sine.Bedriften må definere hvilken eller hvilke målgrupper den ønsker å nå.

Definering av marked og målgrupper

En markedsorientert bedrift definerer hvilket marked den ønsker å operere i, og hvilke målgrupper den jobber mot. Når det er gjort, kan bedriften gå inn for å dekke de behovene disse målgruppene har.

Bildet under viser hvordan markedet for undertøy kan deles inn i segmenter. Innen hvert segment kan vi finne flere forskjellige målgrupper. For eksempel kan vi innen segmentet sportsundertøy finne målgruppen damer i alderen 18–25 år. (Diagrammet under er en tenkt inndeling.)

Bildet viser hvordan undertøysmarkedet kan deles opp i segmenter.