Fagstoff

Markedsorientering

Publisert: 19.10.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Norwegians sjef Bjørn Kjos

En markedsorientert leder retter blikket mot kunden og tar utgangspunkt i kundens behov og ønsker. Norwegians sjef Bjørn Kjos, som du ser på bildet, har uten tvil klart å finne ut hva kundene ønsker seg.

Bilde som illustrerer at passasjerene på Norwegians første flyvning fikk servert kransekake.Passasjerene på Norwegians første flyvning fikk servert kransekake.

 

 

Bilde av en kvinne og hennes sønn som har funnet seg til rette i en seng på IKEA da varehuset inviterte kunder til overnatting.Møbelvarehuset IKEA inviterte kunder til å komme og overnatte. Her har en kvinne og sønnen hennes funnet seg til rette i en av varehusets mange senger.

Søkelys på kundene

En markedsorientert bedriftsleder vil kunne si: «Vi må lære å kjenne våre kunders og kundegruppers behov og trekke dem aktivt inn i våre beslutninger. Det sentrale er ikke å bringe produktet ut til kunden, men å bringe kunden inn i organisasjonen. Markedsorientering er lønnsomhet gjennom fornøyde kunder.»1.

Sagt med andre ord: En markedsorientert bedrift vil søke å finne behov og dekke dem. Den produserer det som vil selge, i stedet for å selge det bedriften produserer. Og den elsker kunden, ikke produktene sine.2

En utfordrende bedriftsfilosofi

Den markedsorienterte tankegangen er utfordrende, og slett ikke alle bedrifter i dag klarer å leve opp til den. Utgangspunktet er kunden og det kunden ønsker, ikke hva bedriften tilbyr. Kunder er dessuten forskjellige, og de har mange ulike ønsker og behov.

Du har sikkert hørt noen si: «Denne jobben kunne vært morsom, hadde det bare ikke vært for kundene.» Men dersom en markedsfører skal ha suksess med bedriften sin, må han søke å dekke kundenes behov, selv om det kan være frustrerende å møte forskjellige ønsker og krav til enhver tid. Noen markedsførere synes kanskje at de gjør alt de kan for å dekke behovene til en kundegruppe, og så dukker det stadig opp nye ønsker og krav. Men dette er i grunnen et luksusproblem, for ikke bare har de kundene, kundene er til og med så engasjerte at de sier fra om hva de vil ha!