Fagstoff

Salgsorientering

Publisert: 19.10.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Støvsugerselger

En salgsorientert bedriftsleder ser på aktiv promotering av produktene som det viktigste virkemiddelet for å øke salget. Den typiske støvsugerselgeren, som vi ser avbildet her, kan sies å representere den salgsorienterte filosofien, men på en karikert måte. Det å være salgsorientert er ikke ensbetydende med å være pågående og uærlig, det betyr først og fremst at salg blir høyt verdsatt og sett på som viktig for å oppnå lønnsomhet i bedriften.

Bildet viser en bilselger.Synes du denne bilselgeren ser innpåsliten ut?

 

 

Bildet viser et par som inngår avtale om kjøp av bolig.Det å kjøpe bolig er for de fleste den største investeringen man gjør, og feilkjøp kan bli dyrt. Hvor godt tjent er boligkjøpere med en svært salgsorientert megler?  

Søkelys på påvirkning

En salgsorientert leder vil kunne si: «Vi må annonsere, drive aktivt salg og delta på messer for å tiltrekke oss kunder og oppnå høyere salg. Kundene vet jo ikke om oss!»1. Den underliggende tanken her er at det å være synlig for kundene er avgjørende for at de skal kjøpe organisasjonens produkter, og derfor må bedriften innta en aggressiv salgsholdning. Hvis salget uteblir, går man gjerne inn for en enda mer aggressiv salgs- og markedsføringsstrategi i stedet for å tenke at man kanskje må forbedre produktet. Man legger mer vekt på produktet og organisasjonens behov enn på kundens, og man «søker å selge det man produserer», fremfor å «produsere det markedet virkelig ønsker».2.

Kunne du tenke deg å ha denne selgeren med på laget?

Salg er nødvendig

Det er mange bransjer som er kjent for en salgsorientert holdning. Et eksempel er som nevnt den klassiske støvsugerselgeren. Også bilbransjen har rykte på seg for å være tøffe på salg.

Ut fra det du har lest om salgsorientering på denne siden, kan det kanskje virke som om det å selge er en uting, men det er det ikke – tvert om. Uten salg kan faktisk ingen bedrift overleve, og derfor er salg helt nødvendig. Men virkemidlene for å oppnå salg varierer fra bransje til bransje og fra bedrift til bedrift, og mange satser på andre hovedstrategier enn en aggressiv salgsholdning.