Fagstoff

Produksjonsorientering

Publisert: 19.10.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Roboter sveiser karosseriet på en bil

Bedrifter med produksjonsorientering som filosofi satser på at kundene foretrekker produkter som er rimelige og lett tilgjengelige. Effektiv og rasjonell fabrikkproduksjon, som for eksempel samlebåndproduksjon av biler, er en forutsetning for denne typen bedriftsfilosofi.

Bildet viser masseproduksjon av leketøy i Kina i 2007.Masseproduksjon gir lavere priser, spesielt om produksjonen legges til lavkostland som her i Kina.

 

Bildet viser et portrett av den amerikanske bilprodusenten Henry Ford (1863-1947).Henry Ford (1863–1947) ble den største bilprodusenten på det amerikanske markedet etter at han satte i gang samlebåndproduksjon av en forenklet og rimeligere bilmodell. Han var en typisk produksjonsorientert leder.

Søkelys på pris og tilgjengelighet

«Vi må få kostnadene ned og anskaffe utstyr og maskiner som kan produsere dobbelt så mye på halve tiden. Da blir prisen lav, og vi blir konkurransedyktige!»1. En produksjonsorientert leder tenker gjerne i slike baner.

Selger gode produkter seg selv?

Underforstått i denne tenkemåten er en forståelse av at «gode produkter selger seg selv». Men er det slik at vi som forbrukere alltid bare er interesserte i lav pris og lett tilgjengelige varer? Nei, det er nok en forenkling av virkeligheten.

Derimot gjelder denne antakelsen under noen forutsetninger. Så lenge etterspørselen overstiger tilbudet, er kundene mer opptatt av å skaffe seg produktet enn av å vurdere produktets spesielle egenskaper. Produsentene vil derfor først og fremst forsøke å øke produksjonen for å tilfredsstille etterspørselen, og følgelig vil bedriftene ta i bruk teknologi som rasjonaliserer produksjonen.

Henry Ford – en produksjonsorientert leder

Den amerikanske bilprodusenten Henry Ford er et typisk eksempel på en produksjonsorientert leder. Ved å ta i bruk samlebåndproduksjon klarte Ford å masseprodusere biler til en lavere pris enn konkurrentene. Samlebåndproduksjonen forutsatte imidlertid også ensretting og forenkling. Ford produserte for eksempel sin populære Ford Model T i bare én farge: sort. Han skal ha kommentert fargevalget med det berømte utsagnet: «You can have any colour you like as long as it's black.»

Ved å forenkle produksjonen kunne Ford tilby forbrukerne en bil til en så lav pris at mange hadde råd til å kjøpe den, og Ford ble størst på markedet. Etter hvert benyttet andre bilprodusenter også muligheten til å bruke effektiv teknologi, samtidig som de produserte flere modeller og i ulike farger. Det hører derfor med til historien at Ford til slutt ble utkonkurrert av andre bilprodusenter.