Fagstoff

Bedriftsfilosofi

Publisert: 19.10.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Coca Cola, på tapperiet

Alle bedrifter har en bedriftsfilosofi i bunn, det vil si en grunnleggende tankegang om hva som er viktig for at bedriften skal nå de målene som er satt. Coca-Cola er et eksempel på en bedrift som er markedsorientert. Bildet til venstre er fra tapperiet deres på Lørenskog utenfor Oslo.

Bilde av Steve Jobs, som døde 6. oktober 2011.Steve Jobs, her avbildet med en iPad, var en av grunnleggerne av Apple Inc. Hva karakteriserer bedriftsfilosofien til Apple? Les mer om de ulike typene bedriftsfilosofier, så kan du sikkert gi et godt svar på dette spørsmålet!

 

Bildet viser en kvinne holde et eple med et hjerte og navnet Steve Jobs påskrevet, under en minnestund til ære for Steve Jobs.Steve Jobs døde 6. oktober 2011. Bildet er tatt under en minnestund i San Francisco.

 

Ulike typer bedriftsfilosofier

Bedriftsfilosofien kan variere veldig fra bedrift til bedrift. Selv om vi nå er inne i en periode der markedsorientering er vanligst, finner vi også bedrifter med andre grunnideer. Vi kan skille mellom følgende typer bedriftsfilosofier:

  • produksjonsorientering
  • produktorientering
  • salgsorientering
  • markedsorientering

Valget av bedriftsfilosofi bestemmer i stor grad den rollen som markedsføringen vil få i organisasjonen. Nedenfor ser du en bildekarusell som illustrerer de forskjellige filosofiene:

Roboter sveiser karosseriet på en bil

Produksjonsorienterte bedrifter er opptatt av effektiv og billig produksjon. De tenker at kundene vil velge de produktene som har lavest pris og er lette å få tak i.

Produktorienterte bedrifter ønsker å lage de beste produktene innen sitt område. De tenker at kundene vil velge de produktene som har høyest kvalitet.

Salgsorienterte bedrifter er opptatt av aktiv markedsføring. De tenker at kundene vil velge de produktene de får høre mest om.

Norwegians sjef Bjørn Kjos

Markedsorienterte bedrifter forsøker å tilpasse seg kundegruppens ønsker. De tenker at kundene velger de produktene som de føler er laget for seg.